Tjeneste

Pris 

Møkking og fòr

Stallplass i hesteboks. Mer info

4900,-

Stallplass i ponniboks. Mer info

4600,-

Møkking per gang

70,-

Møkking og høy pr gang

140,-

Møkking, høy og kraftfòr per gang

150,-

Møkking per mnd. man.-fre.

1.500,-

Møkking og høy per mnd. man.-fre.

2.000,-

Møkking, høy og kraftfòr per mnd. man.-fre.

2.100,-

 Innslipp helger, helligdager

Innslipp helg per gang

50,-

Innslipp helligdager per gang

100

Innslipp helg per.mnd. (ikke helligdager)

350,-

 Ekstra bekledning/utstyr

Kopper/ stryksokker/ belegg/ luftslukerreim, eller annet: av og eller på pr mnd. pr. gjenstand. 

300

 Kveldsfòring

Kveldsforing utført av ansatt

300,-

Ikke møtt opp til kveldsforing

1.500,-

Vann i luftegården

Fylle vann ute sommer pr. gang

100,-

Fylle vann ute vinter pr. gang

200,-

 Vasking krybbe, vannkar, boks

Vasking av boks per gang

1.000,-

 Hall-leie medlem i Nes Rideklubb Se kalender for ridehusaktiviteter

Medlem per gang per hest

100,-

Medlem per mnd per hest

500,-

Medlem 1. januar - 30 juni per hest

2.500,-

Medlem 1. juli - 31. desember 

2.500,-

Medlem per år per hest

3.000,-

Hall-leie hvis du ikke er medlem i Nes Rideklubb

 

Ikke medlem per gang per hest

150,-

Ikke medlem per mnd per hest

1.000,-

Ikke medlem 1. januar - 30 juni per hest

5.000,-

Ikke medlem 1. juli - 31. desember 

5.000,-

Stenge hallen for andre brukere

 

Medlem pr. time

600,-

Ikke medlem pr. time

1200,-

Stenge ridehuset for en hel dag 

5000,-

 Strøm

Bil per døgn

300,-

Buss per døgn

500,-    

Bil fre-søn

700,-

Buss fre-søn

1200,-

Bil 1 uke

1000,-

Buss 1 uke

1500,-

 Medisinering/mønstring, annet

Per gang, varighet 15 min
Deretter hver påbegynte 15 min

100,-
50,-