LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 15. Mars 2022.


LOV FOR NES RIDEKLUBB
31.05.1969
Sist endret 15.03.2022