Styret i Nes rideklubb har funnet ut at en tillitsvalgt for klubbens medlemmer kan være fint. En tillitsvalgt  er en person du kan snakke med, spørre om råd eller ta opp ting du syntes er vanskelig å snakke direkte med styret om.  Dette skal være et lavterskel tilbud for alle medlemmer.

Personen som blir tillitsvalgt skal ikke håndtere større konflikter, slike saker blir henvist til styret eller organer utenfor klubben.

Tillitsvalgte må over 18 år, for å forstå hva denne oppgaven innebærer. 

Hvis noen ønsker å være en tillitsvalgt for klubben si i fra til en av de som sitter i styret. Du kan også sende en mail hvis du ønsker det.